vuxnguyeen
It's just me!

(Source: thecozythings, via vxco)

 • #quote
 • #die
 • #bury
 • trinhthienlam:

[Làm người đôi khi giống như chơi Hay Day vậy. ] 
Đa số những thứ trước mắt thì không cần, đến khi cần thì tìm hoài không ra. 
Những thú quý giá chậm một giây thôi cũng đủ ôm hận ngậm ngùi. 
Bà con xa không bằng láng giềng gần, vậy nên dù ít cũng phải có hàng xóm, trao đổi giúp đỡ nhau khi cần.
 Kẻ ăn không hết người lần không ra. 
Những thứ không thể mua được bằng tiền thì có thể mua bằng kim cương.

  trinhthienlam:

  [Làm người đôi khi giống như chơi Hay Day vậy. ]

  Đa số những thứ trước mắt thì không cần, đến khi cần thì tìm hoài không ra.

  Những thú quý giá chậm một giây thôi cũng đủ ôm hận ngậm ngùi.

  Bà con xa không bằng láng giềng gần, vậy nên dù ít cũng phải có hàng xóm, trao đổi giúp đỡ nhau khi cần.

  Kẻ ăn không hết người lần không ra.

  Những thứ không thể mua được bằng tiền thì có thể mua bằng kim cương.

  (Source: R2--D2, via vxco)

  mistergoodlife:

Just respect that.

  mistergoodlife:

  Just respect that.

  (via visualechoess)

  (Source: everything1s, via disloyalties)

  tatubi:

Nhớ lấy điều này: “Để trưởng thành và khôn ngoan, đầu tiên bạn phải thơ dại và ngốc nghếch”.

  tatubi:

  Nhớ lấy điều này: “Để trưởng thành và khôn ngoan, đầu tiên bạn phải thơ dại và ngốc nghếch”.

  Con gái ngực càng lép thì càng chung tình

  (via khuongkhukho)

  Hahaha

  Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng
  Đem hết yêu thương gửi nắng vàng
  Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại
  Nắng tắt mặc tôi đứng bẽ bàng.

  (Source: vworm)